ما در خانواده داده کاوان هوشمند توسن، از شما کارشناسان توسعه و نگهداری انبار داده دعوت به همکاری می نماییم

داده کاوان هوشمند توسن فقط یک شرکت نیست، یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست!

اگر مهارت‌ها و توانایی‌های شما برای این فرصت شغلی مناسب است، لطفا برای ما رزومه بفرستید.

hr@tidm.ir

ما در خانواده داده کاوان هوشمند توسن، از شما کارشناسان هوش تجاری دعوت به همکاری می نماییم

داده کاوان هوشمند توسن فقط یک شرکت نیست، یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست!

اگر مهارت‌ها و توانایی‌های شما برای این فرصت شغلی مناسب است، لطفا برای ما رزومه بفرستید.

hr@tidm.ir