سامانه تهیه صورت‌های مالی منطبق بر استاندارد IFRS

هدف از سامانه

تولید صورت های مالی بانک و کلیه­‌ی یادداشت‌های پیوست بر اساس استاندارد ارائه شده توسط بانک مرکزی (مبتنی بر IFRS)

مزایای سامانه

  • قابلیت تولید فایل word صورت مالی به صورت خودکار بر اساس آخرین داده های موجود در بانک
  • ارائه ی یادداشت های صورت مالی به صورت جداگانه در قالب گزارش های مجزا
  • عدم وجود مغایرت بین اقلام اطلاعاتی موجود در یادداشت ها به دلیل ساختار پایین به بالای ساخت اقلام
  • قابلیت اکسپورت گزارشات در قالب فایل های PDF، Excel، Word و …
  • قابلیت درخواست صورت مالی برای هر دوره ی زمانی مورد نظر
  • ارائه ی گزارش ۶۰۲۰
  • قابلیت آرشیو صورت های مالی