سامانه امتیازدهی مشتریان

در صنعت بانکی کشور، مدیران بانک‌ها با اضافه شدن ده‌ها مشتری جدید در هر ساعت به انبوه مشتریان فعلی رو‌به‌رو هستند. این در حالی است که هزینه کسب یک مشتری جدید ۵ الی ۷ برابر هزینه نگهداری مشتریان قدیمی است. و ۵% افزایش نرخ نگهداری مشتریان در سازمان سوددهی سازمان را تا ۲۵% افزایش دهد. در نهایت محدودیت بودجه اجازه جذب و راضی نگهداشتن تمام گروه های مخاطب را نمی‌دهد.

مجموع این شرایط موقعیتی را ایجاد نموده است که اگر به درستی استفاده شود، می‌تواند به فرصتی بزرگ در دستان مدیران تبدیل گردد که مسبب مزیت رقابتی پایدار در صنعت خواهد شد. ابزاری که در این شرایط این امکان را ایجاد می‌نماید سامانه امتیازدهی مشتریان می‌باشد.

سامانه امتیازدهی در حیطه سامانه‌های مدیریت وفاداری مشتریان دسته‌بندی می‌شود. با امتیازاتی که در این سامانه محاسبه می‌شود، بانک یا موسسه مالی می‌توان مشتریان برتر خود را شناخته و برای آنها اقدامات ویژه‌ای تدارک ببیند. از آنجا که استراتژی‌های هر سازمان با سازمان دیگر متفاوت است و همچنین استراتژی‌ها نیز در طول زمان متغیر هستند، این سامانه امکان تعریف انواع روش‌های محاسبه امتیاز را برای مدیران سازمان در یک محیط کاربری پویا به منظور شناخت مشتریان با ارزش خود و قدردانی از آنها فراهم می‌نماید.

اهداف کلی سامانه امتیازدهی مشتریان
  • کاهش نرخ رویگردانی و افزایش RFM مشتریان با ارزش
  • فعال‌سازی مشتریان غیرفعال
  • تقویت برند بانک یا موسسه مالی
  • افزایش رضایت مشتریان با ارزش
  • جهت دهی به رفتار مشتریان
  • افزایش درآمد بانک یا موسسه مالی