سامانه هوش تجاری مدیران ارشد

دسترسی به موقع به اطلاعات صحیح و ارزشمند در تصمیم‌سازی استراتژیک برای هدایت سازمان در راستای تحقق اهداف کلان بسیار اهمیت دارد. به ویژه زمانی که لازم است برای تولید این اطلاعات حجم بالایی از داده پردازش شود، مدیران غالباً در زمان صحیح اطلاعات و شاخص‌های مورد نیاز خود را دریافت نمی‌کنند. سامانه هوش تجاری مدیران ارشد، مبتنی بر ابزارهای تحلیلی و استانداردهای مرتبط، برای کاستن از این محدودیت و در اختیار دادن شاخص‌های اساسی مورد نیاز سطوح استراتژیک بانک طراحی شده است تا تسهیل‌گر تصمیمات استراتژیک آنان باشد.

این سامانه با الگو گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) طراحی شده و شامل ابعاد زیر می باشد:

 • بعد مالی
 • بعد مشتریان
 • بعد محصولات و خدمات بانکی
 • بعد کانال و ابزارها

اهداف سامانه هوش تجاری مدیران ارشد

 • تسهیل و تسریع تصمیمات استراتژیک با ارائه یک تصویر یکپارچه از وضعیت بانک به مدیران ارشد
 • ارائه شاخص‌های کلان با هدف پایش و کنترل برنامه و اهداف استراتژیک بانک
 • امکان مدیریت داده، تبدیل داده‌های خام تولید شده در سامانه‌های عملیاتی به اطلاعات و دیدگاه‌های سطح بالا
 • مشاهده شاخص های کلان بانک در قالب نمودارهای معنادار در بستر زمان
 • نمایش اطلاعات به صورت شفاف، صحیح و یکپارچه
 • امکان تحلیل وضعیت کنونی و پیش بینی آینده
 • یکپارچگی و افزایش امکان دسترسی به اطلاعات با حفظ اصول امنیتی