سامانه هوشمند ترددهای آزادراهی (سپندار)

معرفی محصول

دریافت الکترونیکی عوارض (ETC, Collection Toll Electronic )به عنوان یکی از راه های کاهش مشکلات تردد و بهینه سازی زیرساخت‌های حمل و نقل، موجب روان شدن ترافیک، کاهش هزینه‌ها، کاهش مصرف سوخت، افزایش امنیت، سرعت و سهولت عملیات، نظارت و کنترل بیشتر و تجمیع داده‌های مرتبط با ترددها و گردش مالی مربوط به آن می‌گردد. در راستای کاهش مشکلات تردد بین شهری و تسهیل در پرداخت عوارض آزادراهی، استفاده از ابزارهای الکترونیکی و زیرساختهای متنوع شبکه بانکی کشور در اهداف شرکت محترم سپندار قرار گرفته است. در این مهم فرآیندهای شناسایی هوشمند ترددها و وصول مکانیزه عوارض در زمره اصلی ترین چالشها قرار گرفته است.

در راستای این نیاز، شرکت داده کاوان هوشمند توسن با ارائه راهکارهای هوشمند و برخط مبتنی‌بر داده‌کاوی و در قالب سامانه‌های متنوع و کاربردی همراه با امکانات حداکثری محصول  سامانه هوشمند ترددهای آزادراهی هوشمند(سپندار) را ارائه داده است. نیازمندی‌های این محصول با توجه به مستند فنی محصول شرکت سپندار و بررسی‌های صورت گرفته در حوزه گردآوری و پردازش داده‌ها، پردازش اپراتور، تعیین پروتکل‌های کسب‌و‌کار با ذینفعان، نرخ‌گذاری، مدیریت پروفایل‌ها، امور مالی و تسویه حساب‌ها در قالب سامانه‌های پیشنهادی زیر طبقه‌بندی گردیده است. بطوریکه بتواند کلیه موارد کسب‌و‌کاری مربوط به موضوع پروژه را پوشش دهی نماید:

 • سامانه مدیریت عوارض (صدور قبض)
 • سامانه مدیریت هوشمند وصول عوارض
 • انبارداده
 • سامانه هوش تجاری، مانیتورینگ و گزارشات
 • سامانه مالی (حسابداری ذینفعان)
 • ماژول ارتباط با پلیس
 • درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات
 • گواهی‌های امنیتی و کیفی
 • فهرست نیازمندی‌های تحت پوشش

مزایای محصول

 • حذف پول نقدی از سیستم پرداخت عوارض
 • تسهیل ترافیک عبوری از دروازه‌های عوارضی
 • کاهش منابع انسانی مرتبط
 • افزایش صحت خوانش دوربین‌ها
 • جلوگیری از تخلفات فردی و سیستمی
 • گزارش گیری آسان از ترددها و پرداخت‌ها
 • تسهیل در پرداخت عوارض در مراکز نقل و انتقال