اخبار

شرکت داده کاوان هوشمند توسن کارشناس انبار داده و هوش تجاری جذب می کند

ویژگی‌ها: Oracle Database آشنایی با SQL SERVER و سرویس­ های آن SSAS,SSRS,SSRS, Database Engine بهینه سازی عملکرد کوئری(Query Performance Tunning) …

داده کاوان هوشمند توسن کارشناس عملیات-ناک ۲۴ جذب می کند

ویژگی‌ها: سیستم عامل های ویندوز و لینوکس Oracle Database SQL SERVER و سرویس­های آن   افراد دارای ویژگی‌های زیر در …

داده کاوان هوشمند توسن کارشناس عملیات جذب می‌کند

  موقعیت شغلی برای کارشناس عملیات ویژگی‌ها: دیتابیس اوراکل زبان­های SQL و PL/SQL SQL SERVER و سرویس­های آن (SSAS,SSIS,Database Engine) سیستم …

مشتریان ما