سامانه مبارزه با پولشویی (کاوش)

ضرر و زیان حاصل از فعالیت پولشویان در بخش اقتصادی(مالی و غیر مالی) بر فعالان این حوزه پوشیده نیست گاهی اوقات اعداد و ارقام این درآمدها بسیار بزرگ و قابل توجه هستند. اشخاص برای گریز از تعقیب و ردیابی این درآمدها، اقدام به اجرای مراحل پولشویی می کنند تا بتوانند با جایگذاری این عواید و درآمدها از مجراهای قانونی، آنها را وارد چرخه اقتصادی نموده و با لایه گذاری های پیچیده، ردگیری این منابع را سخت یا غیر ممکن سازند.

در میان انواع روش ها و ابزارهایی که جهت پولشویی استفاده می شود، استفاده از محصولات و خدمات بانکی بسیار معمول می باشد. از این رو تمهیدات لازم جهت مبارزه با پولشویی در راستای ثبات مالی یک کشور و همچنین امنیت جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا استفاده از سامانه مناسب جهت شناسایی افراد و یا شبکه های پولشو ضروری می‌باشد.

شرکت داده کاوان توسن، سامانه مبارزه با پولشویی را براساس قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات وزیران، دستورالعمل های شورای عالی پول و اعتبار، بخش نامه های بانک مرکزی، راهنمایی ها و استانداردهای موجود در منابع بین المللی از جمله دستورالعمل های FATF، دستورالعمل های کمیته بین المللی نظارت بانکی بال در زمینه مبارزه با پولشویی توسعه داده است. بخش دیگری از سامانه، به انطباق با دستورالعمل هاو بخش نامه های بانک در زمینه پولشویی اختصاص دارد. در توسعه سامانه، دانش، تجربه و تخصص کارشناسان کارآزموده شرکت در حوزه هوش تجاری(BI)، انبارداده(DW) نقش کلیدی ایفا نموده است.

اهداف کلی سامانه کاوش
  • دسترسی سریع و جامع به کلیه تراکنش های مشتری
  • گزارش گیری از تراکنش های بیش از سقف مقرر
  • سهولت در انجام محاسبات
  • سهولت در دریافت گزارش های کلی و جزئی موارد مشکوک به پولشویی
  • تهیه گزارشهای مورد نیاز بانک مرکزی و واحد اطلاعات مالی طبق آخرین نسخ بخشنامه های صادره
  • امکان نمایش گزارشات با حجم و پیچیدگی بالا در زمان مناسب
  • انعطاف پذیری در پوشش مفاد دستورالعمل ها