زیرساخت هوش عملیاتی

کسب‌وکار بانکی با سرعتی عجیب در حال تغییر است و همزمان پیچیدگی عملیاتی آن نیز به سرعت افزایش می‌یابد. هوش عملیاتی با جمع‌آوری اطلاعات و برپا کردن زیرساختی بلادرنگ برای درک و نظارت بر انجام کسب‌وکار،‌ روش مناسبی برای مدیریت این تغییرات سریع و غلبه بر پیچیدگی‌هاست. هوش عملیاتی مجموعه‌ای از متدها و فناوری‌ها برای به‌دست آوردن دیدی روشن از کسب‌وکار در لحظه در سراسر سازمان است. هوش عملیاتی ادامه یا نتیجه‌ی هوش تجاری نیست،‌ بلکه رویکردی متفاوت و مبتنی بر منابع داده‌ای است که به طور معمول در قلمرو هوش تجاری قرار نمی‌گیرند. هوش عملیاتی در پاسخ به رشد فزاینده‌ی حجم و ارزش داده‌های تولید‌شده توسط ماشین به‌وجود آمده است و از آن‌ها برای ایجاد اطلاعات ارزشمند در جهت بهبود بخش‌های مختلف کسب‌وکار استفاده می‌کند. هوش عملیاتی داده‌های ماشینی را قابل استفاده و باارزش می‌کند.

کارکردهای اصلی

  • داشبوردهای تحلیلی برخط : پایش وضعیت تراکنش‌ها از ابعاد مختلف
  • تعیین هوشمند محدوه‌ شاخص‌ها : اطلاع فوری از شرایط غیرعادی در تراکنش‌ها
  • تحلیل ابعادی : پیدا کردن علت رخداد و شرایط غیرعادی تا سطح تراکنش
  • گزارش وضعیت کلی : گزارش تحلیلی نتایج پردازش در ۲۴ساعت اخیر
  • شخصی‌سازی : ارائه نمودارها و گزارشات اختصاصی به بانک سرویس‌‌دهنده
  • هشداردهی برخط اطلاع‌رسانی بی‌درنگ به افراد مختلف از چندین کانال‌
  • قواعد شرطی : کنترل جریان تراکنش‌ها و رفتار موجودیت‌ها
  • تحلیل هوشمند رفتار : شناسایی برخط رفتارهای مشکوک به تقلب موجودیت‌ها با استفاده از داده‌کاوی

معماری محصولات مبتنی بر هوش عملیاتی