سامانه تیام (مانیتورینگ هوشمند سوئیچ کارت)

سامانه تیام امکان مانیتورینگ برخط وضعیت سوئیچ کارت را به بانک می‌دهد. کاربر از طریق داشبوردهای لحظه‌ای می‌تواند از زوایای مختلف  وضعیت تراکنش‌ها را به صورت لحظه‌ای بررسی کند، در صورت رخداد رویدادی ریشه‌ی آن را کشف و با استفاده از قواعد شرطی تراکنش‌های خاصی را مسدود کند. همچنین می‌تواند به کمک ماژول هشداردهی  شرایط خاصی را تعریف کند تا در صورت رخداد، افراد خاصی  از کانال‌های مختلف مطلع شوند. همچنین سامانه به کمک روش‌های داده‌کاوی تغییر شرایط خاص را شناسایی و به کاربر گزارش دهد.

  • دریافت تراکنش‌ها از سوییچ کارت بانکی
  • ارایه‌ی داشبورد‌های لحظه‌ای از وضعیت تراکنش‌ها
  • جمع آوری و نگهداری داده ها با ساختار OLAP مقیم در حافظه از اطلاعات تراکنش‌ها به صورت لحظه‌ای
  • امکان تحلیل چند‌بعدی و کشف ریشه رخداد (RCA) توسط کاربر
  • استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی در تشخیص رخداد غیرمعمول به صورت خودکار و برخط
  • امکان هشداردهی بر روی شرایط تعریف شده توسط کاربر
  • امکان تعریف قواعد شرطی بر روی تراکنش و پروفایل پویای کارت/پایانه توسط کاربر
  • استفاده از پایگاه داده مقیم حافظه (REDIS) جهت ذخیره‌سازی مدل‌چندبعدی
پایش وضعیت تراکنش‌های کارتی
اطلاع‌رسانی در صورت وقوع رخداد خاص
کنترل جریان تراکنش‌ها در صورت لزوم
محصول منتخب پنجمین جشنواره دکتر نوربخش همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت