سامانه تحلیل جا‌به‌جایی منابع بانک

بصورت انتزاعی می‌توان اصلی‌ترین دستاورد این سامانه را قرار دادن اطلاعات مناسب در زمان مناسب به بانک دانست. این سامانه با محوریت قراردادن تحلیل چگونگی مهاجرت منابع یک بانک در مقاطع زمانی مختلف، چه در سطح داخل بانک و چه در سطح بین بانکی، مقدمات مربوط به هدف‌گذاری و تدوین استراتژی در حوزه منابع بانکی را برای متخصصین و مدیران ارشد این حوزه فراهم می‌سازد. سامانه تحلیلی جابجایی منابع با پردازش حجم بالای تراکنش‌های بانکی، به سرعت و با دقت بالا جابجایی‌های منابع را تشخیص داده و جهت اخذ تصمیمات مقتضی در اختیار بانک قرار می‌دهد.
این سامانه با تحلیل تراکنش‌های انتقالی مالی، مبدأ و مقصـد این تراکنـش‌ها را استخراج کرده و آن‌ها را در قالب رکوردهای جابجایی نگهداری می‌کند. تشخیص مبدأ و مقصد انتقال در یک تراکنش مالی با توجه به نوع ثبت تراکنش و درگیر شدن حساب‌های واسط و … دارای پیچیدگی‌های زیادی است که تمامی این پیچیدگی‌ها توسط سامانه مدیریت شده و تمامی انتقال‌های مالی به صورت پردازش شده از تراکنش‌های مالی استخراج می‌شوند. تشخیص این الگوها با توجه به تنوع منابع و سپرده‌ها، وجود کانال‌های مختلف انتقال و حجم بالای داده با روش‌های معمول عملاً غیرممکن می‌نماید.