سامانه ارائه اطلاعات انبارداده از طریق وب سرویس (کیمیا)

این سامانه با رویکرد ایجاد مفهوم داده باز در بانک‌ها، داده‌ها را با معماری داده در قالب سرویس (DaaS) در اختیار بانک قرار می‌دهد. این سامانه یک کانال انتقال داده است که مجموعه‌ای از سرویس‌های مختلف برای ارائه انواع اطلاعات مورد نیاز بانک اعم از اطلاعات پایه، اطلاعات محاسباتی، اطلاعات تاریخچه‌ای و … را با سرعت و دقت بالا در اختیار بانک قرار می‌دهد. این مجموعه سرویس‌ها، تمامی اطلاعات مورد نیاز بانک را پوشش می‌دهند و این امکان وجود دارد که بانک به طور مستقیم از این سرویس‌ها استفاده کند؛ علاوه بر این انواع نرم‌افزارهایی که توسط بانک‌ها و یا سایر شرکت‌ها توسعه می‌یابند نیز این امکان را دارند که از طریق این سامانه به داده‌های مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
این سامانه با رویکرد معماری سرویس‌گرا و با استفاده از گذرگاه ارائه خدمات (ESB)، استانداردسازی و یکپارچه‌سازی مطلوبی را در تعریف و ارائه خدمت برای بانک‌ها فراهم می‌کند.