راهکارهای داده‌کاوان هوشمند توسن

راهکار جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات داده‌کاوان هوشمند توسن، مجموعه‌ی سیستم‌ها و روش‌هایی است که جهت توسعه و حل مسائل پیچیده، مشتریان را در بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها در حوزه داده و عملیات را پوشش می‌دهد و امکان مدیریت موثر بر مبنای داده و اطلاعات را در آن‌ها فراهم می‌سازد.

به‌ همین منظور شرکت داده‌کاوان هوشمند توسن، از بدو تأسیس و با بهره‌گیری از متخصصین حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت در راستای ماموریت خود با ایجاد دانش و تجارب موفق، نسبت به ارائه‌ی راهکارهای جامع مبتنی بر داده به مشتریان خود اقدام نموده است.

در حال حاضر گروه‌های تخصصی در حوزه‌های انبارداده، هوش‌تجاری، هوش عملیاتی و داده‌کاوی در این شرکت تشکیل شده تا بصورت تخصصی ضمن شناسایی نیاز مشتریان، اقدام به تأمین و ایجاد زیرساخت و پلتفرم‌های مناسب هر مشتری نمایند.

مشتریان این راهکارها، پس از استقرار راهکارهای داده‌کاوان هوشمند توسن، امکان ایجاد و توسعه محصولات مبتنی بر پلتفرم مربوطه در راستای بهره‌مندی مناسب از منابع اصلی سازمان‌ خود یعنی داده‌ها جهت ارائه گزارشات مبسوط و کلان در تمامی سطوح استراتژیک سازمان به کلیه ذینفعان مبادرت و اقدام به اتخاذ تصمیمات دقیق را خواهند داشت.

هم‌چنین داده‌کاوان هوشمند توسن برای طیفی از مشتریان مخصوصاً بانکها، براساس تجارب موفق اقدام به تأمین دامنه گسترده‌ای از محصولات براساس پلتفرم‌های مذکور نموده تا صرفه‌جویی معناداری در وقت و هزینه مشتریان ایجاد گردد.

اخبار شرکت و مقالات