محصولات داده‌کاوان هوشمند توسن

شرکت داده‌کاوان هوشمند توسن، با بهره‌مندی از دانش چندین ساله گروه توسن، بهرمندی از متخصصان زبده و بومی سازی دانش داده‌ها در خود، اقدام به توسعه برخی محصولات براساس برخی  پلتفرم‌ها و راهکارهای خود و تطبیق نیازمندیها و الزامات در حوزه‌های بانکداری الکترونیکی ایران نموده است.

بر همین اساس این محصولات را می‌توان بر اساس فناوری به گروه‌های زیر تقسیم‌بندی نمود.

اخبار شرکت و مقالات