سامانه تحلیلی مشتریان

ایجاد ارتباط مداوم و مستمر با مشتریان یکی از مهم‌ترین اصول موفقیت در صنعت بانکداری است. از این رو، شناسایی مشتریان، خدمات و محصولات مورد استفاده آنان و کانال‌هایی که از طریق آن به محصولات و خدمات دسترسی دارند، یک اهرم استراتژیک برای هر بانک محسوب می‌شود. ‌این موضوع نیازمند گردآوری اطلاعات مشتری و رفتار او، تحلیل این اطلاعات و ارائه نتایج به سطوح مختلف بانک است.

ویژگی کلیدی سامانه‌های متمرکز بانکی این است که تراکنش‌های مشتری به صورت مستمر ثبت می‌شود. با کاوش در اطلاعات مشتری، می‌توان نتایج تحلیلی ارزشمندی در حوزه بازاریابی محصولات و خدمات بانکی کسب کرد. در بخش پروفایل مشتریان، می توان اطلاعات کامل هر مشتری و نحوه تعامل او با بانک را مشاهده نمود. در بخش دسته های مشتریان، علاوه بر تعریف دسته های متعدد مشتریان، می توان رفتار هر دسته از مشتریان را مورد تحلیل و بررسی قرارداد.

راهکارهای هوشیاری بازاریابی با اتکا بر فناوری انبار داده در گردآوری، ذخیره و دسترسی به اطلاعات در ترکیب با تکنیک‌های مختلف داده‌کاوی در تحلیل اطلاعات، گزارش‌های تحلیلی در اختیار مدیران و کارشناسان بانک قرار خواهد داد.

اهداف کلی سامانه تحلیلی مشتریان
  • تمرکز بر مشتری و ارائه تحلیل‌هایی در خصوص موجودیت مشتری و موجودیت بخش مشتری
  • امکان تمرکز بر مشتریان هدف و بهبود فعالیت‌های بازاریابی بانک
  • تقویت برند بانک
  • افزایش درآمد کارمزدی
  • توسعه و خلق محصولات و خدمات جدید از طریق شناسایی نیاز مشتریان