سامانه کشف تقلب برخط اینترنت بانک (راویار مدرن)

معرفی محصول

راویار مدرن قادر است به صورت بی‌درنگ تمامی تراکنش‌های ارسال شده از سمت سامانه­ی مدیریت کانال را پردازش کرده و ریسک تراکنش را محاسبه و گزارش کند. فرآیند کشف تراکنش مشکوک با دریافت پیام حاوی تراکنش از سامانه­ی مدیریت کانال شروع می‌شود. این تراکنش به موتور استنتاج ارسال می‌شود. در موتور استنتاج بسته به نوع تراکنش، رویه‌های داده‌کاوی مربوطه که مبتنی بر شناسایی تغییر رفتار هستند، فراخوانی می‌شوند. هر یک از این قواعد، نقش یک خبره در موتور استنتاج را ایفا می‌کنند که میزان مشکوک بودن یک تراکنش را در حوزه‌ی تخصصی آن قاعده تشخیص می‌دهد. این قواعد برای تصمیم‌گیری از مدل‌ها یا پروفایل‌هایی استفاده می‌کند که به صورت دوره‌ای بر اساس داده‌های موجود از تراکنش‌های موجود در پایگاه‌داده به صورت برون‌خط ساخته و به‌روزرسانی می‌شوند. این پروفایل‌ها مدل رفتار تعامل مشتری با رابط ‌کاربری سامانه مدیریت کانال را در خود نگهداری می‌کنند که بر اساس الگوریتم‌هایی به صورت دوره­ای، ‌به‌روز می‌شوند. تمامی قواعد موتور استنتاج به صورت موازی فراخوانی شده و پس از اتمام پردازش قواعد، نتایج علاوه بر گزارش به سامانه مدیریت کانال، در پایگاه‌داده‌ای برای گزارش‌گیری‌های آتی ذخیره می‌شود.

مزایای محصول

  • نظارت بر‌خط و بی درنگ بر کنترل های داخلی و فرایندهای تراکنش سامانه مدیریت کانال
  • تشخیص و گزارش تراکنش‌های مشکوک و غیر عادی به صورت برخط
  • بررسی، تایید یا رد تراکنش‌های مشکوک سامانه مدیریت کانال توسط کاربر
  • ذخیره‌سازی نتایج پردازش و ارائه گزارشهای عملیاتی و تحلیلی
  • کمک به تصمیم سازی هوشمند به صورت بی‌درنگ
  • کاهش زمان فرآیندهای تصمیم گیری و اجرایی و بالا بردن بهره‌وری