وفاداری برخط کارت

سامانه سرند با دریافت تراکنش‌ها از سوییچ کارت، امکان اجرای طرح‌های تشویقی برای دارندگان کارت یا پذیرندگان را فراهم می‌سازد. این سامانه قابلیت تعریف و مدیریت کمپین‌های بازاریابی را داشته و زیرساخت عملیاتی مناسبی جهت اجرای این کمپین‌ها به موسسات پرداخت ارائه می‌نماید.کمپین‌ها از طریق اعمال یک سری شروط بر روی پارامترهای تراکنش تعریف می‌شوند. این شروط منجر به اقداماتی در سامانه می‌شود که می‎‌تواند شامل ارائه یک کد قرعه‌کشی، تخفیف، برنده شدن پذیرنده و افزایش امتیاز می‌شود. همچنین این سامانه می تواند پورتالی را در اختیار پذیرندگان قرار دهد تا برای مشتریان خود کمپین‌های تبلیغاتی تعریف کنند. در نهایت اطلاع‌رسانی از طریق پیامک، چاپ روی رسید یا فراخوانی ‌سرویسی خاص از پورتال باشگاه مشتریان به اطلاع مشتری رسانده می‌شود.

  • دریافت تراکنش از سوئیچ و ارسال میزان تخفیف و متن به آن
  • تعریف کمپین‌های تبلیغاتی به صورت پویا و در قالب قواعد شرطی
  • امتیازدهی در زمان انجام تراکنش و اقدام لازم در صورت وجود شرایط خاص به صورت برخط
  • امکان تعیین پارامترهای شاخص وفاداری توسط کاربر
  • اطلاع‌رسانی برخط به مشتری از کانال‌های مختلف(چاپ بر روی رسید و پیامک)
  • ساخت، نگهداری و به روز رسانی پروفایل مشتریان/پذیرندگان و محاسبه شاخص وفاداری به صورت برخط