وفاداری برخط کارت (سرند)

معرفی محصول

سامانه «سَرند» با هدف «مدیریت برخط وفاداری مشتریان»، با دریافت تراکنش‌های کارتی، امکان اجرای طرح‌های تشویقی برای دارندگان کارت یا پذیرندگان را به صورت «برخط» فراهم می‌کند. به عبارت دیگر مشتری تاثیر کمپین بر تراکنش خود را به صورت آنی مشاهده خواهد کرد و در نتیجه اثربخشی کمپین در تامین اهداف افزایش چشمگیری خواهد داشت. این سامانه قابلیت تعریف و مدیریت کمپین‌های بازاریابی را داشته و زیرساخت عملیاتی مناسبی جهت اجرای این کمپین‌ها به بانک ارائه می‌نماید.

مزایای محصول

  • افزایش اثربخشی سیاست‌های بازاریابی
  • حفظ مشتریان
  • فعال‌سازی مشتریان با سطح فعالیت پایین
  • صرفه‌جویی در هزینه و افزایش درآمد
  • تقویت برند بانک