هوش تجاری

راهکار هوش تجاری شرکت داده کاوان مدیران سازمان را در مشاهده اطلاعات و اتخاذ تصمیمات صحیح یاری می کند.

این راهکار مبتنی بر انبار داده بوده و با استفاده از داده های پیراسته و منظم موجود درانبار داده شاخص های سطح بالا و گزارشات مدیریتی را جهت تصمیم گیری در اختیار مدیران و کارشناسان قرار می دهد.

کسب و کارهای با حجم بالای داده:

راهکارهای مبتنی بر هوش تجاری در اغلب کسب و کارها مورد استفاده قرار می گیرند اما صنایع با حجم بالای داده نیازمند راهکارهای ویژه ای هستند. علاوه بر بانکها برخی از صنایعی که راهکارهای این شرکت در حوزه هوش تجاری برای آنها متناسب است عبارتند از:

صنایع مخابرات و تلفن همراه
رسانه ها
سازمان های دولتی و عمومی

و …