اخبار

عید سعید غدیرخم مبارک

عیدِ غدیر، عیدی است که توسط مسلمانان مذهب شیعه در سراسر دنیا به مناسبت جانشینی علی بن ابی طالب در …

عید سعید قربان مبارک

عید قربان که از جمله تعطیلات رسمی ما مسلمانان است، در کشورهای اسلامی مختلفِ سراسر دنیا، از یک تا چهار …

روز خبرنگار مبارک

شورای فرهنگ عمومی ایران در اولین سالگرد کشته شدن محمود صارمی، هفده مرداد ماه را روز خبرنگار نامید تا هر ساله، …

مشتریان ما