شورای فرهنگ عمومی ایران در اولین سالگرد کشته شدن محمود صارمی، هفده مرداد ماه را روز خبرنگار نامید تا هر ساله، در روزی مشخص، از زحمات خبرنگاران ملی قدردانی نماید.

در سال ۱۹۷۸ از سوى سازمان یونسکو (سازمان آموزشی، علمى و فرهنگى ملل متحد)، اعلامیه‌اى راجع به نقش رسانه‌هاى جمعى در تقویت صلح جهانى و تفاهم بین‌المللى به تصویب رسید، که در آن به ضرورت تربیت اخلاقى و اجتماعى خبرنگاران اشاره شد. بر اساس این اعلامیه، خبرنگار فردى است که با استفاده از منابع خبری، وظیفه تهیه گزارشی جامع و قابل‌پخش از یک واقعه، را دارد.

پیش از آنکه فردى حرفه خبر‌نگارى را انتخاب کند، بایستی ابتدا ویژگى‌هاى یک خبرنگار را بشناسد. اصول خاص و ویژگی‌های یک خبرنگار عبارتند از:

 • استفاده از منبع اصلی اطلاعات
 • در صورت عدم وجود منابع اصلی انتساب کامل تمامی اطلاعات گردآوری شده از دیگر منابع منتشر شده
 • استفاده از چندین منبع اطلاعاتی مرجع
 • بررسی دقیق هر مطلبی که به عنوان واقعیت عنوان می‌شود
 • جست‌وجو و نقل تمامی تعبیرات ممکن از یک موضوع
 • گزارش منصفانه و دور از جبهه‌گیری و به تصویر کشیدن جوانب مختلف یک موضوع بدون طرفداری از یکی
 • انجام تحقیق و ارائه گزارش با رعایت توازن میان واقع نگری و شک‌گرایی
 • قضاوت دقیق در هنگام تنظیم و گزارش اطلاعات
 • دقت در محرمانه نگاه داشتن منابع
 • رد کردن هرگونه عامل تحت تاثیر قرار دهنده چون هدیه یا لطف، از طرف موضوع گزارش
 • جلوگیری از تهیه گزارش یا شرکت در تحقیق و نگارش در مورد موضوعی که خود خبرنگار نسبت به آن نفع شخصی یا تعصبی دارد که کنار گذاشتن آن برایش امکان‌پذیر نیست