در نشست ماهانه کافه فین تک توسن، شرکت داده کاوان قصد دارد مجموعه سامانه های تیام و راویار را که با هدف کنترل  و پایش آنلاین تراکنش ها و شناسایی موارد مشکوک به تقلب بر پایه زیرساخت هوش‌ عملیاتی Operation Intelligence) OI) طراحی شده‌اند، به نمایش گذارد. سامانه کشف تقلب آنلاین، تراکنش های کارتی را به صورت لحظه ای تحت کنترل قرار داده و تحلیل های لازم را در کمترین زمان ممکن انجام می دهد؛ این سامانه با مشاهده شرایط غیرعادی به مسئولان مربوطه هشدار می دهد. در این سامانه، بانک رفتار نرمال سیستم تراکنش کارت را مدلسازی نموده و از سامانه می خواهد که هر نوع انحراف به سمت رفتار غیرنرمال را گزارش نماید. سامانه تیام راویار همچنین قادر است با استفاده از تحلیل ابعادی، علت وقوع شرایط غیرعادی را نیز ریشه یابی کند.

زمان رویداد، سه شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۸

برای دریافت کاتالوگ کافه فین تک نهم توسن، اینجا کلیک کنید.