عیدِ غدیر، عیدی است که توسط مسلمانان مذهب شیعه در سراسر دنیا به مناسبت جانشینی علی بن ابی طالب در مقام امامت پس از محمد رسوا الله، جشن گرفته می‌شود. به اعتقاد شیعیان بر طبق خطبه، محمد رسوا الله در غدیر خم جانشینی علی (ع) را بعد از خود، بر تمامی مسلمانان اعلام و تمام کرد. شیعیان عید غدیر را بزرگ‌ترین عید مسلمانان می دانند. عید غدیر به نام «عیدالله‌اکبر» نیز معروف است.