داده کاوان هوشمند توسن فقط یک شرکت نیست، یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست!

اگر مهارت‌ها و توانایی‌های شما برای این فرصت شغلی مناسب است، لطفا برای ما رزومه بفرستید.

hr@tidm.ir