عید سعید فطر پایان رمضان و روز اول ماه شوال است. این عید از مهم ترین عیدهای مسلمانان بوده و در آن روزه گرفتن حرام است. این عید روزی است که در آن پیوندهای اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تلاش بر آن است تا اختلاف طبقاتی فقیر و غیر فقیر برداشته شود.

در ایران از سال ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان تعطیلی عید فطر به دو روز تغییر یافت.