روز ۱۴ ژوئن از طرف سازمان جهانی بهداشت به عنوان روز اهدای خون نامگذاری شده است.

دلیل نامگذاری این روز مصادف شدن آن با تولد کارل لندزتینر، دانشمند برجسته برنده جایزه نوبل است، که برای اولین بار گروه های خونی اصلی را به جهانیان معرفی نمود.

کشورهای بسیاری، هر ساله، در سراسر دنیا این روز را جشن گرفته و از افرادی که در مسیر اهدای خون فعالیت می کنند، قدردانی می نمایند.