سامانه هوش تجاری

سامانه هوش تجاری بانکی شرکت داده کاوان به کاربران بانکی این امکان را می دهد که دسترسی سریع و مناسبی به اطلاعات بانک داشته باشند. این سامانه که بر مبنای سامانه انبارداده بانکی ایجاد شده است، کارشناسان و مدیران را مطابق با کسب و کار بانکی از سامانه متمرکز و یا اطلاعات مورد نیاز سایر سامانه های موجود استخراج کرده و به شکلی به کاربر نمایش می دهدکه تصمیم سازی را در سطوح مختلف بانک تسهیل نماید.

بخش ها وامکانات سامانه هوش تجاری بانکی

برخی از مزایا و امکانات اصلی مدیریتی و فنی داشبورد هوشمند مالی نگین به طور خلاصه عبارتند از:
بخش مالی
 • ترازنامه بانک
 • گزارش سپرده قانونی
 • گزارش صورت سود و زیان (برای کل بانک و به تفکیک شعب)
 • گزارش بهای تمام شده پول
بخش تسهیلات
 • گزارش تسهیلات اعطایی
 • روند تسهیلات اعطایی
 • گزارش وضعیت وصول اقساط به تفکیک شعب و سرپرستی
بخش سپرده
 • گزارش سپرده ها به تفکیک وضعیت، نوع و شعبه
 • گزارش نرخ موثر سپرده ها
 • مقایسه روند برداشت و واریز به انواع سپرده
 • بررسی نسبت مانده سپرده به تعداد سپرده های بلند مدت هر شعبه
 • بررسی نسبت مانده سپرده به تعداد مشتریان در هر شعبه
بخش کارت
 • متوسط مبلغ هر تراکنش در دستگاه ATM
 • روند انتقال وجه از طریق ATM در دوره های زمانی مختلف
 • گزارش تعداد و مبلغ فعالیت انجام شده توسط کارت به تفکیک نوع عملیات
 • گزارش تعداد و مبلغ فعالیت انجام شده توسط کارت به تفکیک ترمینال
 • گزارش روند متوسط پرداخت وجه توسط دستگاه خودپرداز
 • مقایسه متوسط مبلغ تراکنش ها روی ترمینال های مختلف
 • 10مشتری برتر از نظر مبلغ تراکنش انجام شده روی کارت
بخش مدرن
 • گزارش آماری سرویس به تفکیک زمان پاسخ دهی و وضعیت سرویس
 • گزارش کاربرانی که بیشترین استفاده ازسرویسهای بانکداری مدرن
 • گزارش بیشترین مبلغ تراکنشها به تفکیک کانال وسرویس و زمان
 • گزارش آماری مبلغ تراکنشها به تفکیک کانال و سرویس و زمان
 • گزارش سرویس‌های موفق و ناموفق

علاوه بر این کاربران می توانند از طریق اتصال به کیوبهای OLAP به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.